Art Depot Gallery
Abstract beeld 110-x110
click to enlarge

Abstract beeld 110-x110

3000 EUR
olie op dibond 110 x 110

LEO JACOBS (Herentals (B), 1951) is sinds het einde van de jaren zeventig actief als kunstschilder.

De periode 2016 - 2017 wordt gekenmerkt door een resolute keuze van de kunstenaar voor aluminium dibond als drager voor zijn creaties. De keuze is ingegeven door artistieke overwegingen en ontstaan uit noodzaak. Door het heftige proces van overschilderen, het krachtig afschrapen van de verflagen en de gebruikte middelen kon het beoogde resultaat niet bereikt worden op een bewegende, flexibele ondergrond. Of dit een definitieve keuze is, zal de toekomst uitwijzen.

Schilderen is voor Jacobs een werkwoord. Verheven gedachten of ondergane gevoelens zijn, niettegenstaande ze latent aanwezig zijn, niet de oorsprong van zijn werk. Inspiratie en nieuwe ideeën ontstaan uit de daad van het schilderen, een activiteit die wordt uitgevoerd met de door de jaren heen verworven intelligentie, vaardigheid, smaak, verhoudingen, gedrevenheid, discipline en vooral werklust. Schilderen is werken en het resultaat is niet bij voorbaat gekend. De kunstenaar geeft ruimte aan het toeval. Er zijn de bewust uitgevoerde bewerkingen, het onvoorziene gedrag van de verf en de effecten die door het creatieproces worden uitgelokt. Deze effecten worden van hun “toevalligheid” ontdaan door het oordeel van de schilder en zijn keuze om hierop verder te bouwen of resoluut een andere weg in te slaan. Deze informele en ongebonden werkwijze is zeer dynamisch en het resultaat is nooit op voorhand gekend. Inspiratie wordt geboren uit het vorige werK. Hierdoor ontstaat een continue evolutie in het werk van Leo Jacobs.

Kleurharmonie, een horizontale basisstructuur, vertikale lijnen en ritme zijn de basiselementen die de huidige werken vorm geven. Van dichtbij valt de tinteling op van de kleurvlekjes, kleurlijntjes en is te zien hoe de kleuren zich met elkaar vermengen of juist hun eigenheid behouden. Altijd is er de gelaagdheid met onderliggend een horizontale basisstructuur. Een geoefend oog zal, bij aandachtig bekijken van het eindresultaat, deelnemen in de zoektocht van de kunstenaar en zo de afgelegde weg tot het uiteindelijke resultaat, het “schilderij”, ontdekken.

info/reserve/buy:

Request